// Base template, header, menu, content and footer.

 

Radiergummi, Multiplex, Aluminium

Ausstellungsansichten / Kunsthalle Mannheim // Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt am Main